Măsuri asumate

Icon

SINTEZA Masurilor de austeritate luate de statele europene


De ce Guvernul Boc a fost mai bun decat guvernele europene luand deciziile corecte si la timp?

Important de remarcat este ca masurile sunt similare celor romanesti, iar unele chiar mult mai dure.

Iata ce măsuri de austeritate au luat statele europene în perioada 2008 – 2010 si cat de apropiate sunt deciziile noi de austeritate asumate in anul 2011 cu cele romanesti luate cu un an mai devreme. Unele state europene au aplicat masuri de austeritate mult mai diversificate decat Romania, crescand chiar si impozitele pe veniturile personale sau al contributiilor sociale, ca sa dau un singur exemplu de forta.

 

I. Salarii

1. Îngheţarea salariilor (5 state): Bulgaria, Italia, Polonia, Spania, UK

2. Reducerea salariilor (6 state): Cehia, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia

 

II. Pensii

3. Îngheţarea pensiilor (6 state): Bulgaria, Estonia, Italia, Letonia, Portugalia, Spania

4. Reducerea / impozitarea pensiilor (3 state): Cehia, Irlanda, Italia

5.Creşterea vârstei de pensionare (7 state): Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Grecia, Italia, Ungaria

 

III. Personal bugetar

6. Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public (9 state): Bulgaria, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Letonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia

 

IV. Cheltuieli publice

7. Reducerea altor cheltuieli publice (20 state): Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, UK, Ungaria

 

V. Taxe

8. Creşterea TVA (11 state): Cehia, Cipru, Estonia, Finlanda, Grecia, Letonia, Polonia, Portugalia, Slovacia, UK, Ungaria

9. Creşterea accizelor (14 state): Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Slovacia, Spania, Ungaria

10. Creşterea altor taxe / venituri (18 state): Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, UK, Ungaria

 

1. Îngheţarea salariilor

Bulgaria

o Salariile din sectorul public vor fi îngheţate din anul 2011 până în anul 2013.

Italia

o Au fost îngheţate salariile şi s-au suspendat mecanismele automate de avansare în funcţii pentru judecători, avocaţi şi persoanele din mediul academic în perioada 2011 – 2013.

Polonia

o În anul 2011, salariile sunt îngheţate în sectorul public, cu excepţia învăţământului.

Spania

o Salariile sunt îngheţate în anul 2011.

UK

o Salariile din sectorul public sunt ingheţate pentru 2 ani, cu excepţia celor mai mici salarii.

 

2. Reducerea salariilor

Cehia

o Salariile demnitarilor (guvernatori, parlamentari, membri ai Guvernului, Preşedinte), judecătorilor şi procurorilor au fost reduse cu 5% în 2011.

o În unele sectoare s-au aplicat reduceri de 10% ale salariilor.

Estonia

o 2009:

Guvernul estonian a redus salariile bugetarilor cu 8% şi cu 4% în cazul profesorilor.

Grecia

o Salariile vor fi diminuate cu 15%, iar în cazul angajaţilor din companiile de stat salariile vor fi reduse cu 30%. Se va impune o limită maximă pentru salarii şi bonusuri.

o Cheltuielile cu salariile vor scădea cu 770 mil. euro în 2011.

o Noi măsuri: se doreşte reducerea cu 50% a diferitelor sporuri, reducerea remuneraţiei pentru participarea în comisii şi introducerea salarizării unitare în sistemul public.

Irlanda

o Salariile Primului-Ministru, al Viceprim-Ministrului şi ale Miniştrilor sunt reduse. Se stabileste un nivel maxim al salariului de 250 000 euro în sectorul public, inclusiv în agenţiile de stat.

Italia

o Se reduc salariile în sectorul public, de la 1 ianuarie 2011 până la 31 decembrie 2013, cu 5% pentru veniturile brute anuale de peste 90 000 Euro şi cu 10% pentru partea din venituri care depăşeşte 150 000 Euro.

Portugalia

o Reducerea progresivă a salariilor, cu 3,5% pentru salariile cuprinse între 1 500 şi 2 000 euro pe lună şi cu 10% pentru remuneraţiile mai ridicate.

 

3. Îngheţarea pensiilor

Bulgaria

o Pensiile vor fi îngheţate din anul 2011 până în anul 2013.

Estonia

o 2009:

Au fost îngheţate pensiile.

Italia

o Noi măsuri: în perioada 2012 – 2013 nu se va admite indexarea pensiilor mai mari de 5 ori decât pensia minimă calculată de Institutul Naţional de Protecţie Socială (INPS), cu excepţia părţii din sumă cu valoare de 3 ori mai mică decât pensia minimă INPS, faţă de care indicatorul de recalculare automată se va aplica în măsură de 70%.

Letonia

o Pensiile sunt îngheţate în perioada 2011-2013.

Portugalia

o Pensiile sunt îngheţate până în anul 2013, cu excepţia celor cu niveluri reduse.

Spania

o Pensiile sunt îngheţate în anul 2011, cu excepţia pensiilor minime garantate pentru persoanele sărace.

 

4. Reducerea / impozitarea pensiilor

Cehia

o Se introduce impozitarea pensiilor în cazul pensionarilor care cumulează pensia şi alte venituri (cum ar fi salarii, venituri din afaceri, închirieri) şi depăşesc astfel limita de 840.000 coroane anual (aprox. 34.000 euro).

În prezent este în curs de adoptare un nou cadru legislativ privind sistemul de pensii, care va aduce schimbări în calcularea pensiilor. Pensiile care se vor calcula conform acestui algoritm nou după data de 30 septembrie 2011, pentru categoriile 2 – 8 (există 10 categorii de pensii, în funcţie de mărimea contribuţiilor, 10 fiind cea mai mare), vor scădea treptat în decursul a cinci ani, cu procente între 1-3%.

o Taxarea indemnizaţiei anuale acordate militarilor cu 15%.

Irlanda

o Pensiile de stat mai mari de 12 000 euro se reduc cu 4% în medie.

o Reducerea cu 10% a pensiilor celor care se pensioneaza în prezent şi modificarea drepturilor la pensie pentru noii pensionari.

Italia

o Noi măsuri: în perioada 1 august 2011 – 31 decembrie 2014 pensiile a căror valoare brută este mai mare decât 90.000 euro se impozitează, astfel: 5% în cazul sumelor excedentare cuprinse între 90.000 şi 150.000 euro şi 10% în cazul celor care depăşesc 150.000 euro.

 

5. Creşterea vârstei de pensionare

Cehia

o 2008 (cu aplicare din octombrie 2011):

Creşterea vârstei de pensionare la 65 ani.

o 2011:

Camera Deputaţilor a amendat Legea Pensiilor, astfel încât vârsta de pensionare va creşte gradual până la 73 ani pentru persoanele născute în 2012.

Danemarca

o A fost luată decizia de modificare treptată a vârstei de pensionare, care prevede creşterea vârstei de pensionare anticipată şi la termen, astfel:

Salariaţii care aveau 57 de ani în 2010 vor continua să beneficieze de actualele prevederi legale, şi anume, dreptul de a se pensiona anticipat la 60 de ani şi de a se pensiona la termen la 65 de ani.

Salariaţii care aveau 55 de ani în 2010 vor putea solicita pensionarea anticipată la 62 de ani şi pensionare la termen la 67 de ani.

Salariaţii care aveau 51 de ani în 2010 vor putea solicita pensionarea anticipată la 64 de ani şi pensionarea la termen la 67 de ani.

Finlanda

o Executivul a anunţat creşterea vârstei de pensionare de la 63 la 65 ani.

Franţa

o 2010 (intrare în vigoare în 2011):

Vârsta de pensionare a fost majorată de la 60 la 62 ani, iar pentru pensia publică cu stagiu complet de cotizare, vârsta de pensionare a crescut de la 65 la 67 ani. Creşte perioada de cotizaţie de la 40 ani la 41,5 ani pentru salariaţii născuţi în 1955.

Grecia

o Vârsta de pensionare va fi majorată la 65 de ani, fiind nevoie de 40 de ani în câmpul muncii pentru a primi pensia întreagă, iar aceasta va fi calculată în funcţie de contribuţiile de-a lungul vieţii.

Italia

o Noi măsuri: creşte gradual, de la 1 ianuarie 2020, vârsta de pensionare a femeilor din sistemul privat de la 60 la 65 ani în anul 2032.

Ungaria

o Creşterea limitei de pensionare pentru pensiile speciale de la 45 la 60 ani. Se preconizează creşterea limitei de pensionare de vârstă la 65 ani.

 

6. Reducerea numărului de angajaţi din sectorul public

Bulgaria

o Numărul de angajaţi din sectorul public va fi redus cu mai mult de 10%.

Finlanda

o 2008:

A continuat programul de reducere cu 9 645 a numărului de angajaţi de la nivel central. Programul s-a derulat pe perioada 2007-2011.

o 2011:

A fost anunţată reducerea cu 5 000 posturi guvernamentale până în anul 2014.

Franţa

o Reducerea personalului operatorilor de stat (agenţii) cu 1,5% în fiecare an.

o Continuarea reducerii personalului bugetar prin neînlocuirea unui funcţionar din doi care ies la pensie.

Germania

o Reducerea posturilor din sectorul public cu 10.000 locuri până la sfârşitul anului 2014.

Grecia

o Personalul din sectorul public va fi diminuat cu 25% (150.000 funcţionari vor părăsi sectorul public).

o Toate contractele temporare din sectorul public vor fi încheiate.

o Doar unul din zece funcţionari publici care se pensionează anul acesta va fi înlocuit şi doar unul din cinci în anii următori.

Letonia

o În perioada 2008 – primul trimestru din anul 2011, numărul angajaţilor din sectorul public a fost redus constant. Reducerile au fost de 23% în cazul angajaţilor din instituţiile finanţate de la bugetul de stat, şi de 15% în cazul instituţiilor cu finanţare din bugetele locale (în primul trimestru din anul 2011 faţă de acelaşi trimestru din anul 2008).

Portugalia

o Se reduce numărul de angajaţi din aparatul public central cu cel puţin 1% pe an şi cu cel puţin 2% în cazul autorităţilor locale. Se vor reduce poziţiile de management şi unităţile administrative cu cel puţin 15% (în medie, faţă de nivelurile de la sfârşitul anului 2010), până la sfârşitul anului 2011 în cazul aparatului public central şi până la finalul lui iunie 2012 pentru guvernele locale.

Slovacia

o Planul de austeritate prevede reducerea aparatului bugetar. La nivelul Ministerului Apărării au fost iniţiate măsuri de disponibilizare a 1 400 persoane.

Slovenia

o Se previzionează reduceri de personal în sectorul public.

 

7. Reducerea altor cheltuieli publice

Austria

o Planul de consolidare prevede economii în valoare de 1,5 mld. euro.

o Bugetul pentru sănătate s-a redus cu 125,5 mil. euro în anul 2011 faţă de anul precedent.

o Au fost prevăzute reducerea cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor materiale, a transferurilor şi a alocaţiilor familiale.

Belgia

o 2009:

La nivel federal, s-a decis ocuparea a numai jumătate din locurile devenite vacante în sistemul apărării naţionale şi în poliţia federală, ca urmare a pensionărilor.

Guvernele regionale au redus cheltuielile administrative de funcţionare. A fost redus numărul cabinetelor ministeriale.

o 2010:

La nivel federal, a continuat aplicarea deciziei de ocupare a numai jumătate din locurile devenite vacante în sistemul apărării naţionale şi în poliţia federală, ca urmare a pensionărilor.

 La nivelul administraţiei regionale flamande, cheltuielile de personal au fost reduse cu 2,5%, iar cheltuielile de funcţionare şi subvenţiile acordate direct de regiune cu 5%.

o 2011:

Guvernul intenţionează să reducă cheltuielile din sănătate cu 0,22% din PIB în acest an.

La nivel regional, în Flandra au fost îngheţate bugetele ministerelor (cu excepţia celor cu impact social), au fost reduse cu 10% cheltuielile publice pentru servicii de comunicare şi consultanţă şi cu 1,5% cheltuielile de personal (prin neocuparea tuturor locurilor vacante). Regiunea Valonia prevede pentru 2011 îngheţarea în termeni reali a cheltuielilor.

Bulgaria

o 2010:

Reducerea cu 15% a subvenţiilor pentru partide.

Reducerea bugetelor de stat şi locale.

Prestarea unor servicii guvernamentale de către operatori privaţi.

o 2011:

Sunt prevăzute reduceri de cheltuieli de 584 mil. $ provenind din reducerea fondurilor alocate ministerelor.

Cehia

o 2008:

Reducerea unor beneficii sociale: neplata primelor 3 zile de concediu medical, plata unei taxe de 30 Czk pentru fiecare consultaţie medicală sau prescriere de medicamente şi 60 Czk pentru fiecare zi de spitalizare.

o 2011:

Vor fi aplicate reduceri importante de cheltuieli în domeniul asistenţei sociale.

Statul va plăti concediile medicale doar începând din a 22-a zi de boală, şi nu din a 15-a, aşa cum era până acum. Angajatorii vor continua să plătească prestaţiile o săptămână în plus.

Alocaţiile pentru naşterea copilului vor fi plătite doar pentru primul copil născut şi pentru familiile al căror venit nu depăşeşte de 2,4 ori nivelul de subzistenţă. Se vor face economii de până la 1,3 mld. coroane.

Persoanele înregistrate la o agenţie de ocupare a forţei de muncă nu vor putea lucra şi primi indemnizaţie în acelaşi timp, aşa cum era permis în unele cazuri până acum. Se aşteaptă ca economiile să se ridice la 820 mil. coroane.

Persoanele care renunţă la locul de muncă la cererea lor sau cu acordul angajatorului vor avea dreptul la o indemnizaţie de şomaj mai mică, de 45% din venitul lor lunar net.

Cel mai redus nivel al subvenţiilor pentru îngrijirea unei persoane apropiate va fi diminuat de la 2 000 la 800 coroane lunar, economiile ridicându-se la 1,53 mld. coroane.

Se reduc sumele prevăzute pentru scutirile fiscale şi se elimină anumite scutiri fiscale.

Suma prevăzută pentru scutirile fiscale se reduce cu 1.200 coroane în anul 2011, pentru a acoperi pierderile cauzate de inundaţii. Măsura se va aplica doar în anul 2011.

Se elimină scutirile fiscale acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi – companiile în care persoanele cu dizabilităţi angajate reprezintă mai mult de jumătate din întregul personal nu vor mai beneficia de scutiri fiscale.

Se reduc subvenţiile acordate.

Se introduce impozitarea subvenţiilor acordate deputaţilor.

Se impozitează cu 50% subvenţiile acordate de stat pentru construirea de locuinţe.

Se reduc cu 5% în 2011 şi cu 10% în 2012 subvenţiile acordate de stat partidelor şi mişcărilor politice.

Subvenţiile acordate preşedintelui vor fi impozitate. Acelaşi lucru se aplică la subvenţiile pentru chirie şi la alte subvenţii financiare acordate foştilor preşedinţi.

Reducerea subvenţiilor statului pentru construirea de locuinţe, prin impozitarea acestor subvenţii cu 15%.

Estonia

o 2010:

Cheltuielile bugetare au fost reduse până la 40% din PIB, de la 45,1% din PIB în anul 2009.

Danemarca

o 2010:

S-a decis reducerea periodei de acordare a ajutoarelor de şomaj de la 4 la 2 ani.

o 2011:

O serie de şcoli nu îşi reiau activitatea în luna august 2011, o dată cu începutul noului an şcolar. Elevii din şcolile respective vor fi preluaţi de şcoli din localităţi învecinate.

Începând cu data de 1 iulie 2011, pacienţii care nu vorbesc daneză sau engleză vor trebui să acopere costurile traducătorilor.

O parte dintre serviciile sociale oferite persoanelor în vârstă au fost sistate începând cu acest an. Strategia urmărită de autorităţi a fost de a reduce numărul persoanelor în vârstă eligibile pentru a primi asistenţă.

În următorii ani se vor comasa şi închide unele centre geriatrice. Începând din 2012 se închid unele spitale.

Începând din 2012, vor fi operate reduceri în bugetul ministerului apărării.

Recent, au fost luate noi măsuri pentru sprijinirea economiei daneze (susţinerea pieţei imobiliare, a consumului privat, stimularea investiţiilor private, creşterea investiţiilor publice, combaterea şoamjului pe termen lung şi a şomajului în rândul tinerilor).

Finlanda

o 2011:

Guvernul intenţionează să reducă cu 630 mil. Euro plăţile (subvenţii) către autorităţile locale.

Franţa

o 2010:

Reducerea cheltuielor de funcţionare şi intervenţie.

Stabilizarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale şi îngheţarea cheltuielilor din bugetul de stat timp de 3 ani.

Limitarea majorării cheltuielilor pentru asigurări de sănătate la 3% faţă de anul 2009.

o 2011:

Reducerea cu 10% a cheltuielilor de funcţionare ale statului şi ale operatorilor de stat (agenţii) în perioada 2011-2013, din care 5% în 2011.

Reducerea cheltuielilor de intervenţie ale statului cu 10% până în 2013.

Germania

o Reducerea cheltuielilor administraţiei publice.

o Reducerea subvenţiilor.

o Reducerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

o Prestaţiile sociale sunt diminuate pentru şomerii pe termen lung.

o Bugetul pentru aparare va fi redus cu 8,3 mld. euro până la sfârşitul anului 2014. Forţele armate germane vor fi restructurate.

Grecia

o Cheltuielile din domeniul sănătăţii vor fi reduse cu 310 mil. euro în anul 2011 prin raţionalizarea prescripţiilor medicale şi prin utilizarea unor medicamente mai ieftine.

o Cheltuielile cu educaţia vor fi reduse prin închiderea sau fuziunea a 1 976 de şcoli.

o Cheltuielile din domeniul asistenţei sociale vor scădea cu 1,09 mld. euro anul acesta.

o În anul 2011, investiţiile publice vor fi reduse cu 850 mil. de euro, iar subvenţiile cu 500 mil. de euro.

o Noi măsuri: se au în vedere închiderea 40 agenţii guvernamentale mici, comasarea altor 25 agenţii din aceeaşi categorie, comasarea sau restructurarea a 11 agenţii mari. Se revizuiesc categoriile de handicap şi modul de acordare a pensiilor de handicap.

Irlanda

o Alocaţiile sociale pentru cei în vârstă de muncă se reduc cu circa 4%.

o Alocaţiile pentru creşterea copilului se reduc cu 10 euro.

o În domeniul fiscalităţii, se elimină sau se restrâng numeroase scutiri fiscale, iar creditele fiscale se reduc cu 10%.

Italia

o Toate ministerele trebuie să taie cheltuielile cu 10% în anul 2011.

o Drept consecinţă a neînnoirii contractelor colective de muncă, bugetul Casei Naţionale de Sănătate este diminuat cu 418 mil. euro în anul 2011.

o Noi măsuri:

Pachetul de măsuri corective a fost consolidat şi prevede, în termeni de reducere a deficitului,aprox. 80 mld. euro în perioada 2011 – 2014. Pentru atingerea obiectivului de echilibru bugetar în anul 2013, măsurile se vor concentra în 2012 – 2013.

Reducerile de cheltuieli vor fi stabilite la fiecare minister. Nu se vor tăia cheltuielile pentru sistemul universitar, cultură şi cercetare.

La nivel local, reducerile de cheltuieli vor fi recompensate în baza unor parametri stabiliţi: combaterea evaziunii fiscale, reducerea costurilor administrative, etc.

Reducerea beneficiilor acordate unor titulari de funcţii politice şi şefi de instituţii publice:reducerea numărului şi costurilor maşinilor oficiale, a zborurilor oficiale, reducerea rambursărilor cheltuielilor electorale pentru partidele politice. Beneficiile acordate nu trebuie să depăşească media ponderată în PIB a beneficiilor analoage aplicate în principalele 6 state din zona Euro.

Desfiinţarea şi reorganizarea unor entităţi publice.

În domeniul educaţiei sunt prevăzute reducerea numărului de instituţii şcolare autonome şi a profesorilor, reduceri de personal şi raţionalizarea cheltuielilor de organizare şcolară.

Reducerea facilităţilor fiscale cu 5% din anul 2013 şi cu 20% din anul 2014.

Letonia

o Pe partea de cheltuieli au fost eliminate / revizuite anumite subvenţii şi prestaţii sociale.

o Se reduc sumele alocate pentru sanatate, programe sociale si aparare.

o Se reduc subventiile din educatie si sumele alocate pentru acoperirea pierderilor suportate de furnizorii de servicii feroviare.

Olanda

o Bugetul pe anul 2011 prevede economii bugetare de 3,12 miliarde euro, provenind în principal din:

Costurile pentru cursurile de integrare ale imigranţilor (cca. 510 milioane euro);

Plafonarea salariilor bugetarilor (cca.1 miliard de euro); în învăţământ salariile vor fi majorate numai în marja ratei de inflaţie;

Diminuarea alocărilor pentru inovaţii cu cca. 700 de milioane de euro prin filtrarea riguroasă a proiectelor finanţate;

Diminuarea subvenţiilor pentru tratamentele contraceptive (la persoane de peste 21 ani), pentru tratamentele dentare (la persoane de peste 18 ani), pentru dispozitive medicale ortopedice şi pentru schemele de ajutorare pentru pesoanele cu handicap (120 de milioane de euro);

Diminuarea subvenţiilor acordate îngrijirii copiilor (cca. 440 de milioane euro până în 2015);

Reducerea numarului de miniştri (de la 16 la 12) şi de ministere (unele ministere au fuzionat). Au fost comasate ministerul de economie cu cel al agriculturii. În prezent există un proiect de lege privind reducerea numărului de deputaţi de la 150 la 100 şi a numărului de senatori de la 75 la 50.

o Se aplică măsuri de restructurare în domeniul apărării şi sănătăţii. Se reevaluează dosarele celor 1,2 mil. olandezi beneficiari ai unor forme de ajutoare sociale.

Polonia

o A fost introdusă o regulă de disciplină bugetară, care limitează la 1% creşterile la fiecare capitol de cheltuieli bugetare.

o Se reduc ajutoarele pentru înmormantare.

Portugalia

o Cheltuielile vor fi reduse cu 0,3% din PIB, sub forma diminuării subventiilor catre companiile de stat si a reducerii cheltuielilor din sanatate.

o Perioada maximă de acordare a ajutorului de şomaj va fi redusă la 18 luni.

o Se reduc transferurile de la stat către sectoare ale administraţiei: învăţământ, regiuni autonome, fonduri şi servicii autonome.

o Reducerea cu 20% a cheltuielilor sociale de reîncadrare.

Slovacia

o În anul 2011 sunt prevăzute economii în valoare de 1,7 mld. euro. Acestea includ reducerea cheltuielilor şi anularea unor proiecte publice.

Spania

o Bugetul de austeritate votat de Parlament la sfârşitul anului 2010 include reduceri de cheltuieli atât la nivel central, de 7,9%, cât şi la nivel local, de 16%.

o Noi măsuri:

Reducerea cheltuielilor cu medicamentele, prin compensarea celui mai ieftin medicament cu aceeaşi substanţă activă. Se vor economisi astfel 2,4 mld. euro anual.

Plafonarea cheltuielilor pentru comunităţile autonome. Plafonul va fi fixat ulterior.

UK

o Cheltuielile administrative ale Guvernului se vor reduce cu 34% până în 2014-2015.

o Nu se fac recrutări în sectorul public în viitorul apropiat.

o În perioada 2011-2012, pragul de venit pentru obţinerea de credite fiscale a fost redus de la 25.000 Lire la 10.000 Lire şi la 5.000 Lire în perioada 2013-2014.

o Alocaţiile pentru copii sunt îngheţate timp de 3 ani, începând din 2011.

o Subvenţiile pentru plata chiriei vor fi limitate in cazul familiilor cu venituri mici la maximum 400 lire.

o Începand cu anul 2011, prestaţiile sociale, creditele fiscale şi pensiile de stat vor fi indexate cu indicele preţurilor de consum (economie la bugetul de stat în valoare de 10,6 mld. Lire până în 2015).

o Şomerii care refuză un loc de muncă fără motive întemeiate îşi pot pierde indemnizaţia oferită pentru căutarea unui loc de muncă (jobseekers allowance).

Ungaria

o 2009:

Sistarea celui de-al 13-lea salariu la bugetari şi a celei de-a 13-a pensii.

Reducerea concediului maternal la 2 ani şi plata concediului medical doar în cazuri speciale.

o 2011:

Noua constituţie a Ungariei include reducerea obligatorie a datoriei până la 50% din PIB.

Reducerea perioadei de şomaj de la 9 luni la 3 luni şi introducerea noţiunii de muncă în folosul societăţii, cu program de 4 ore pentru primirea asistenţei sociale – Lege votată în Parlament la 12 iulie 2011.

Redimensionarea cheltuielilor bugetare pentru bunăstarea socială – restructurarea sistemului de asistenţă socială (800.000 de asistaţi social) – conform legii bugetului pentru anul 2011.

Reducerea cu 15% a finanţării partidelor politice din buget.

Măsuri ce vizează reducerea cheltuielilor cu companiile de stat:

Limitarea câştigurilor salariale la 2 mil. HUF (7.000 euro) pe lună.

Reducerea cheltuielilor cu salariile cu 15%, prin retragerea bonurilor de masă.

Reducerea numărului de directori de la 319 la 60.

 

8. Creşterea TVA

Cehia

o 2008:

Creşterea nivelului cotei reduse de TVA (aplicată alimentelor şi unor medicamente) de la 5% la 9%.

o 2010:

Majorarea ambelor cote de TVA, de la 19% la 20%, respectiv de la 9% la 10%, de la 1 ianuarie 2010.

Cipru

o De la 1 ianuarie 2011, a fost majorat TVA-ul la produse farmaceutice şi alimentare de la 0% la 5%.

Estonia

o 2009:

TVA-ul a fost majorat de la 18% la 20%.

Finlanda

o 2010:

TVA-ul a crescut cu un procent, până la 23%.

Grecia

o Cresc cotele de TVA, de la 19% la 23%, de la 11% la 13% şi de la 5,5% la 6,5%.

TVA – ul în cazul barurilor şi restaurantelor se majorează de la 13% la 23% şi se intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale şi a muncii la negru.

Letonia

o De la 1 ianuarie 2011, cota standard de TVA a fost majorată de la 21% la 22%, iar cea redusă de la 10% la 12%.

Polonia

o Cota standard de TVA a fost majorată de la 22% la 23%, iar cota redusă de la 7% la 8%.

Portugalia

o Creşterea cu 2 p.p. a cotei standard de TVA începând cu 1 ianuarie 2011 (de la 21% la 23%).

Slovacia

o Începând cu 1 ianuarie 2011, cota standard de TVA a crescut, temporar, de la 19% la 20%.

UK

o Începând cu 4 ianuarie 2011, cota standard de TVA crescut de la 17,5% la 20%.

Ungaria

o 2009:

A crescut TVA-ul de la 20% la 25%, începând cu 1 iulie 2009.

 

9. Creşterea accizelor

Austria

o În pachetul de măsuri aprobat de Parlament la sfârşitul anului 2010 a fost prevăzută creşterea accizelor la tutun.

Belgia

o 2010:

La nivel federal, au fost majorate accizele la motorină cu 3 centime/litru, care a adus venituri suplimentare de 150 mil. euro.

Cehia

o 2010:

Majorarea accizei la combustibili cu o coroană pe litru. Majorarea accizei la tutun cu 2,5 Czk pe pachet. Majorarea accizei la băuturi alcoolice de la 26 500 Czk pe litru la 28 500 Czk pe litru. Majorarea accizei la bere cu 8 coroane pe pachet.

Cipru

o Incepand cu 1 aprilie 2011 a avut loc o majorare a taxei pe combustibil cu 1%.

Estonia

o 2009:

Au crescut accizele la combustibili, alcool, electricitate.

Finlanda

o 2010:

Au fost majorate accizele la dulciuri şi băuturi răcoritoare.

Franţa

o Creşterea preţului la ţigări cu 6% în 2011 şi cu încă 6% în 2012.

o Creşterea fiscalităţii şi a prelevărilor sociale asupra băuturilor cu grad ridicat de alcool.

o Instituirea unei accize specific asupra băuturilor cu conţinut ridicat de zahăr.

Grecia

o Cresc accizele la combustibili, tutun şi alcool cu o treime.

Irlanda

o Accize mai mari cu 4 centi pe litru in cazul benzinei si cu 2 centi pe litru in cazul motorinei.

Letonia

o Au fost majorate accizele si au fost revizuite si reduse categoriile de produse eligibile pentru scutiri fiscale.

Lituania

o De la 1 ianuarie 2011 au fost majorate accizele la tutun şi combustibili, conform cu legislaţia europeană.

o Începând din ianuarie 2011, accizele la motorină se majorează de la 947 LTL (lit lituanian) la 1 043 LTL pentru 1 000 litri.

o Accizele la trabucuri si tigari de foi vor fi majorate de la 38 LTL la 80 LTL pe kg.

Slovacia

o Este prevăzută majorarea accizelor la tutun şi alcool.

Spania

o A fost adoptată creşterea accizei la tutun cu 28%. Guvernul mizează pe venituri suplimentare de 780 mil. euro din această taxă.

Ungaria

o 2010:

Au crescut accizele pe ţigări şi combustibili cu 7,2%, respectiv 9,7% începând cu 1 ianuarie 2010.

ANALIZA COMPARATIVA realizata de consilierul premierului, Andreea Vass.

Filed under: Argumente, Masuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Video

Categorii

RSS COGITUS

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

Arhiva articole

septembrie 2011
L M M J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
%d blogeri au apreciat: